Ein gwasanaethEin gwasanaeth

Cyn gwerthu: Deall anghenion cwsmeriaid ac ymateb yn weithredol i wybodaeth . Llofnodi contract yn ôl y galw.

Ar werth: Rheolwch ansawdd y cynnyrch yn llym cyn ei ddanfon. Ar ôl gosod archeb, bydd y Gwerthwr yn hysbysu'r prynwr yn amserol o'r amser dosbarthu a derbyn amcangyfrifedig, yn danfon y nwyddau mewn pryd, ac yn cymryd yr awenau i fyrhau'r amser aros i gwsmeriaid siopa.

Ar ôl gwerthu: Lleddfu pryderon cwsmeriaid.